våra engagemang

 
 
 

Att lämna ett aktivt yrkesliv och gå in i ett nytt skede med stora möjligheter var inte svårt. Våra fritidsintressen var många och fick nu mer av vår tid. Vi hittade snabbt nya uppgifter med anknytning till vår yrkesbakgrund.

Vi engagerade oss inom pensionärsorganisationerna där vi deltar i olika projekt som handlar om folkhälsa och pensionärens sociala liv. Även på högskolan i Borås och inom vuxenpsykiatrin på SÄS har vi hittat projekt att medverka i.


Lars finns med i Kommunala Pensionärsrådet, Folkhälsorådet, Välbefinnande och rörelsegruppen, Högskolans brukarråd (temagruppen), Högskolans Bo-grupp.

Brita finns med i Välbefinnande och rörelsegruppen, Gula Husetgruppen (aktiviteter för pensionärer), Högskolans brukarråd (temagruppen), Folkhälsokommittén i Södra Älvsborgs distrikt för SPF.                                                                                          

Tillsammans har vi samlat våra kunskaper och erfarenheter i foldern

”Må bra hela livet”                                                                    Tillbaka till startsidan