Regelboken och CD-skivan

Min bok "En liten lathund för dig som vill spela efter Golfreglerna" är en praktisk och enkel beskrivning av de vanligaste regelproblemen du råkar ut för under en golfrond.

Den finns inte längre till försäljning, men 1000-tals nybörjare i golfen har genom åren använt den för att komma igång med reglerna. I golf är ju var och en sin egen domare och det är viktigt att spela på lika villkor.

At your service.

1 340 regelfrågor för utbildning

av golfspelare.


Per & Pål

Traditionella frågor

Multiple Choice advanced

Multiple Choice basic

True and False

Rätt eller Fel

Vilken Påföljd

Vilken Regel

Vilken Påföljd och Regel

Find Decisions

Blandade frågor

Regelpromenader

Klubbmästaren

CD-skiva med 1150 varierande regelfrågor.


Denna CD har används vid utbildning i de flesta golfdistrikt i Sverige.


Finns inte längre till försäljning.