Massage

Min utbildning

Sedan 1986 har jag genomgått tre ettåriga basutbildningar till idrottsmassör, bindvävsmassör och idrottsskadeterapeut. Därutöver har jag ett flertal specialkurser inom elterapi, idrottsskador, diagnostisering mm.

Mina universitetsstudier i beteendevetenskapliga ämnen samt erfarenheter av terapeutiskt arbete är utomordentligt värdefulla i mitt arbete som fysioterapeut.

Massageterapi - En gammal, naturlig och effektiv läkekonst

Historik.

Massage är en av de äldsta läkekonsterna och den mest naturliga och instinktiva hjälpen för att mildra smärta och obehag. I flera tusen år har massage utförts i de flesta kulturer.

Den ursprungliga betydelsen av massage var, att i ett terapeutiskt syfte gnida, knåda, krama eller bulta kroppens muskel för att skapa läkning och lindring.

Nutida massageterapi

Under de senare åren har massagen åter börjat utvecklas mot den självklara behandlingsform för muskulära problem som den från början var avsedd för.

Utvecklingen har gjort att massageterapin nu inte enbart grundar sig på subjektiva bedömningar och en stark tro på vad den kan åstadkomma. Idag finns vetenskapliga kunskaper och studier om hur och varför läkning uppstår samt om smärtlindringens fysiologi.

Man kan med andra ord säga att dagens massageterapi bygger på en kombination av gamla beprövade kunskaper och erfaren- heter från miljontals massagebehandlingar samt på modern forskning inom medicinen.

Vad orsakar smärta?

Muskelvärk och begränsad rörelseförmåga i leder är den vanligaste orsaken till arbets- frånvaro och förtidspensionering.

Cirkulationsstörningar i våra vävnader (muskler, senor och ligament) orsakade av monotona arbetsmoment och överbelastning ger ofta arbetsskador. En muskel signalerar med smärta då den inte får tillräckligt med näring.

Muskeln blir oelastisk och svag och det är stor risk för bestående skada, om behandling uteblir. Muskelfästena är i detta läge mycket utsatta för påfrestning och blir lätt inflammerade.

Några situationer som skapar problem

Stillasittande och monotont arbete.Tillfällig kraftig belastning av muskler. Stressigt liv. Vantrivsel på arbetsplatsen. Bekymmer och oro hemma. Inga fritidsintressen - passiv fritid. För lite motion. Motion på fel sätt.

Spänningar kan yttra sig på många sätt

Besvär och smärtor i rygg, nacke, händer, axlar, armar och ben. Stela muskler och leder. Dålig andning med spänningar i mellan- gärdet. Sömnsvårigheter. Svårt att koppla av och njuta av livet.

Massören ställer diagnos och behandlar

En seriös diagnos är en förutsättning för att kunna behandla smärttillstånd i rörelseapparaten. Behandlingen är precist riktad och ger ökad cirkulation och normaliserar kroppens vävnader. Dess- utom får man automatiskt en kropps- medvetenhet som skapar intresse att själv vårda sin kropp och att kunna lyssna till kroppens signaler i tid innan problem uppstår.

Vem behöver massage?

I förebyggande syfte ger behandlingen mindre benägenhet för skador. Vid skador ger behandlingen kort läkningstid och därmed kort sjukskrivningstid. Alltså behöver alla massage.

Klassisk massage

Den klassiska massagen används i första hand i förebyggande syfte samt för att främja avspänning och stressreduktion. Denna form av behandling är mycket effektiv och är ännu bättre om den kan kombineras med exempelvis muskeltöjning och styrketräning.

Idrottsmassage

Idrottsmassage är en mer aktiv och kraftfull behandling av muskelgrupper i syfte att bota specifika problem i rörelseapparaten.

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage innebär att kroppens stödvävnad (bindväv) töjs och dras isär. Blodcirkulationen ökar, man upplever större utrymme i sin kropp. Behandlingen är intensivt kopplad till den del av nervsystemet som finns i ryggmärgen och ger reflexmässiga reaktioner till de ställen i kroppen där det onda sitter. Ett utmärkt komplement till idrotts- massage vid problem med bl. a. rygg, nacke och axlar.

Tillbaka till Lars sida