1978 började jag och familjen spela golf. Vi tillhörde Hulta Golfklubb i Bollebygd. Klubben blev under många år vårt ”andra hem”. Men jag har inte bara vårdat mitt eget golfspel. Jag har också engagerat mig på klubb- distrikts- och förbundsnivå. På klubben deltog jag i styrelse-arbete, utbildade nybörjare och under ett par år höll jag i ungdoms-verksamheten.

I distriktet var jag ordförande i Regelkommittén och ledamot av juridiska kommittén.

Under åren 1988 till 2003 förbundsdomare för Svenska Golfförbundet.

Under min domartid skrev jag en lättfattlig regelbok för motion-golfaren. Jag konstruerade 1000-tals regelfrågor, som användes i hela landet vid bl a domarlegitimationer.

År 2000 blev jag inbjuden till S:t Andrews Golf Club tillsammans med domare från hela världen. Vi fick en inblick i hur dom arbetar där med regelfrågor och annat. Kursen avslutades med ett avancerat regelprov, som jag löste med överbetyg.

Som tack för mitt arbete inom golfen fick jag år 2003 Svenska Golfförbundets högsta utmärkelse – ”Guldmärke nr 42”.

                                                     

Tillbaka till startsidan                                                                                  Tillbaka till Lars sida

 
Välkommen till min golfvärld!